Palaiya Photo'va lam like kuduthu manatha vaangikitu...